+421 902 126 582 sprava@dhj.sk konatel@dhj.sk

V BD je nevyhnutné trvalo udržiavať voľné:
únikové cesty, východy,
prístup k uzáverom rozvodných zariadení elektrickej energie, plynu, vody,
k požiarnym zariadeniam.

Maľovanie grátis - DHJ Grup s.r.o.

Firma DHJ Grup s.r.o. poskytuje služby správy bytov, nebytových priestorov a budov komerčného charakteru.

Našim cieľom je transparentné spravovanie a úzka spolupráca s klientmi.


Bezpečnostná politika

spoločnosti DHJ Grup s.r.o., Námestie Slobody 4

974 01  Banská Bystrica

vypracovaná podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 a zákona č. 18/2018 Z. z.

o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov


Správa bytov, nehnuteľností, komerčných budov, facility management.

DHJ Grup s.r.o. – Váš partner, Váš správca

NAŠE SLUŽBY

Zodpovedný prístup našich pracovníkov Vám ušetrí čas, peniaze a energiu.