+421 902 126 582 sprava@dhj.sk konatel@dhj.sk

Recepčné služby

DHJ Grup s.r.o. - recepčné služby

Prečo spolupracovať s nami?

Vedeli ste, že správnym nastavením procesov a presunutím agendy, ktorá sa netýka hlavnej činnosti firmy môžete ušetriť až 30% mesačných nákladov?

Ponúkame Vám:
  • pomoc pri správe nehnuteľností
  • recepčné služby
  • služby vedenia agendy pri správe nehnuteľnosti
  • poradenstvo a optimalizáciu nákladov za energie
  • nastavenie procesov a prebratie agendy
  • prebratie zodpovednosti za to, v čom sme najlepší

Ešte váhate? Kontaktujte nás a dohodnime si termín spoločného stretnutia.

Zobraziť náhľad certifikátu DHJ Grup s.r.o.

DHJ Grup s.r.o. - certifikát

Pomáhame zvyšovať efektivitu a procesy

OUTSOURCING, doslovne preložené z angličtiny, využiť zdroje mimo firmy. Presunutie zodpovednosti a určitých procesov na externú firmu.

Ako príklad môžeme uviesť firmu, ktorá vlastní budovu, kde prenajíma kancelárske a ubytovacie kapacity.

Jej hlavnou činnosťou je vyťažiť priestory nájsť nájomníkov či už dlhodobých, alebo krátkodobých.

Z jej hlavnej činnosti však vyplývajú ďalšie vedlajšie činnosti, zabezpečenie recepčných služieb, vedenie agendy ubytovaných, nájomníkov, správa a údržba nehnuteľnosti..

Presunutím vedľajšej činnosti, jej outsourcovaním, takýchto vedľajších činností na firmu zaoberajúcou sa práve týmito činnosťami, dokážeme ušetriť firme, ktorá poskytuje ubytovacie a kancelárske priestory nemalé finančné prostriedky.

Optimalizácia nákladov s využitím našich služieb sa stane realitou.

Pomôžeme Vám za odmenu!
DHJ Grup s.r.o. – Váš partner, Váš správca