+421 902 126 582 sprava@dhj.sk konatel@dhj.sk

Správa nehnuteľností

FACILITY MANAGEMENT

– starostlivosť o objekt a jeho priestory
– recepčné služby

Európska norma STN EN 15221 -1

Našou cieľovou skupinou sú ubytovne, menšie penzióny, resp. organizácie, ktoré takéto služby uvítajú, v tejto činnosti zabezpečujeme non-stop služby.

V tejto oblasti zabezpečujeme recepčných aj nočných recepčných.

Cieľom facility managementu: recepčné služby

 • zabezpečenie činností, ktoré zabezpečujú bezproblémový priebeh hlavnej organizácie
 • vedenie recepcie
 • vedenie účtovníctva na recepcii (evidencia ubytovaných, vedenie účtovných kníh, obsluha pokladne, práca s pokladňou)
 • ochrana vnútorného vybavenia a majetku organizácie
 • vstup osôb do objektu a ich pohyb sa sleduje / fyzicky / recepcia
 • zabezpečenie ochrany a bezpečnosť majetku, ktorý tvorí pracovné prostredie
 • zefektívnenie podporných proces vo firmách a vhodným nastavením tak znižovať ich náklady
 • ide o integráciu procesov v rámci organizácie na zabezpečenie a rozvoj dohodnutých služieb, ktoré podporujú a zvyšujú efektivitu vlastných základných činností organizácie

OUTSOURCING

Služba je poskytovaná pre užívateľov z externých zdrojov tzv. OUTSOURCING.

Výhody outsourcingu:

 • zníženie a optimalizácia prevádzkových nákladov, získanie kapacít pre hlavnú činnosť
 • zvýšenie efektívnosti koncentráciou na hlavnú činnosť
 • zodpovednosť za riadenie podporných činností je plne v kompetencii poskytovateľa služieb facility managementu
 • vyššia kvalita riadenia podporných činností
 • zlepšenie procesu riadenia a kontroly
 • neviazanosť kapitálu – minimalizácia investícií v oblasti, ktorá je outsourcovaná
 • prehľadné náklady za poskytované služby
 • zvýšenie informovanosti o nákladoch a stave majektu organizácie
 • zvýšenie záruky za škody (u zamestnanca je záruka limitovaná, poskytovateľ služieb facility managementu je za škody plne zodpovedný)
 • možnosť zakúpenia služieb facility managementu podľa potrieb objednávateľa (klienta)

DHJ Grup s.r.o. - správa nehnuteľností

Spravujeme komerčné nehnuteľnosti