+421 902 126 582 sprava@dhj.sk konatel@dhj.sk

O nás

Firma DHJ Grup s.r.o. vznikla 20.02.2014 za účelom poskytovania služieb spoločenstvám vlastníkov bytov a komplexnej správy bytových domov.

Naša spoločnosť poskytuje tieto služby na základe získaného osvedčenia s celoštátnou platnosťou vydané podľa §8 ods. 1 zákona č.386/1997 Z.z. o ďalšom vzdelávaní a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č.387/1996 Z.z. o zamestnanosti v znení zákona č.70/1997 Z.z. v znení zákona č. 567/2001 Z.z.

Osvedčenie v moduloch:

  • TECHNICKO-EKONOMICKÉ ASPEKTY správy budov
  • PRÁVNE ASPEKTY správy budov
  • FACILITY MANAGEMENT Manažment optimalizácie nákladov a prevádzky budov

V oblasti facility managementu poskytujeme služby:

  • recepcia
  • monitoring technických a technologických zariadení
  • monitoring majetku

Vydané: v Košiciach 27.11.2014

Číslo potvrdenia o akreditácii: 2805/2014/57/1
Číslo protokolu 1/2014

DHJ Grup s.r.o. - certifikát

dhj-logo-banner1